طراحی و توسعه سایت فروش سهام

پلتفرمی جهت ارزش گذاری و فروش استارتاپ‌ها

Spanser
پایین صفحه

اهداف

امکان ثبت نام کاربر به عنوان بنیان‌گذار استارتاپ
امکان ثبت نام اطلاعات اولیه استارتاپ توسط بنیان‌گذار اصلی
امکان ثبت نام کاربر به عنوان هم‌بنیانگذار استارتاپ
ارزش‌گذاری اولیه استارتاپ و نمایش عمومی اطلاعات استارتاپ
امکان افزایش ارزش استارتاپ توسط بنیان‌گذار اصلی از پنل کاربری
امکان عرضه سهام استارتاپ جهت جذب سرمایه
امکان ثبت نام کاربر به عنوان سرمایه‌گذار
امکان خرید سهام استارتاپ‌ها توسط سرمایه ‌گذار

چالش اصلی

...........

فرایند

............

تکنولوژی و استاندارد های بکار رفته

Back-end
php
Laravel
Front-end
material
Chart.js
Standards

هویت بصری

.............